Nasze zajęcia

Pionizacja i terapia czynna w kombinezonach

Metoda NDT-Bobath

Terapia ręki

Diagnoza i terapia neurologopedyczna​

Diagnoza i terapia logopedyczna

Gimnastyka korekcyjna

Pionizacja i terapia czynna w kombinezonach

Nigdzie w Krakowie nie znajdziecie terapii w kombinezonach, tylko u nas!

Terapię rozpoczynamy zawsze od wywiadu i dotarcia do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Potem dobieramy odpowiedni rozmiar kombinezonu i nasza fizjoterapeutka dostosowuje go w zależności od możliwości motorycznych pacjenta i celu terapii.

Kombinezon jest bezpieczny a dzięki zwiększonemu naciskowi na stawy zwiększa się odczucie grawitacji, co stymuluje układ proprioceptywny w prawidłowych wzorcach motorycznych.

Dla kogo?

 • Mózgowe Porażenie Dziecięce
 • udary mózgowe
 • opóźnienia rozwoju motorycznego
 • urazy mózgu
 • urazy rdzenia kręgowego
 • przepuklina rdzeniowo-oponowa
 • choroby układu nerwowo-mięśnioweggo
 • wady genetyczne

Efekty

 • polepsza propriocepcję (czucie głębokie)
 • redukuje patologiczne odruchy
 • przywraca prawidłową postawę oraz toruje prawidłowe wzorce ruchowe
 • zapewnia zewnętrzną stabilizacje ciała i wspomaga osłabione mięśnie
 • koryguje prawidłowe ustawienie elementów ciała względem siebie
 • wpływa na układ błędnikowy (system równowagi)
 • stymuluje mózg oraz polepsza pracę Centralnego Układu Nerwowego
 • prowadzi stymulację dotykową i sensoryczną
 • normalizuje tonus mięśniowy
 • obciąża ciało pacjenta siłami podobnymi do sił grawitacji
 • poprawa kontrolę nad mm. odpowiedzialnymi za mow
 • usprawnienia układ oddechowy (intensyfikacja pracy mm. wdechowych)
 • zwiększa i polepsza kontrolę nad wzmocnionymi mięśniami pozwalającymi pacjentowi na polepszenie funkcji i osiągnięcie niezależności ruchowej

Serdecznie polecamy! Terapia w kombinezonach to nasza specjalność!

Terapia ręki

Celem metody jest usprawnienie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców jak i dostarczenie wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów i struktur.

Terapia oparta jest na zabawie i ćwiczeniach mających na celu rozwój sprawności ruchowej dłoni dziecka, umiejętność chwytu oraz koordynację pomiędzy dłońmi, oraz naukę pisania w etapie szkolnym.

Dla kogo?

 • dzieci z zaburzeniami napięcia w obrębie ręki i dłoni
 • dzieci z nieprawidłową postawą ciała
 • dzieci z problemami z wykonywaniem ruchów takich jak picie z kubka, czy zapinanie guzików
  problemy z układaniem małych przedmiotów, lepieniu z plasteliny czy w innych zabawach manualnych wymagających precyzyjnego chwytu
 • dzieci z problemami z pisaniem / malowaniem (grafomotoryczne)
 • dzieci z zaburzeniami kontroli wzrokowo-ruchowej
 • dzieci z problemami z koordynacją ruchów

Cele terapii

 • poprawa sprawności ruchowej całej ręki
 • udoskonalenie sprawności manipulacyjnej ręki
 • wykonywanie zamierzonych i precyzyjnych ruchów palców
 • doskonalenie chwytu
 • doskonalenie pisania
 • praca nad koordynacją ruchów dłońmi
 • wspomaganie utrzymywania prawidłowej postawy
 • poprawa koncentracji na wykonywanych czynnościach

 

Gimnastyka korekcyjna

Pomagamy w korekcji wad postawy oraz skoliozach.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie, rodzic dostaje także zalecenia do realizacji w domu.

W terapii skupiamy się na ćwiczeniach rozciągających mięśnie przykurczone, nadmiernie napięte oraz wzmacniamy mięśnie osłabione.

Uczymy przyjmowania prawidłowej postawy, skupiamy się na jej utrwalaniu, oraz dążymy do zautomatyzowania w życiu codziennym.

Metoda NDT-Bobath

Jest to metoda  neurorozwojowa stworzona w latach 40 XXw. przez Bertę i Karla Bobath. Od tego czasu jest stosowana na całym świecie, zarówno dla dzieci i niemowląt.

Usprawnianie według koncepcji NDT-Bobath może być łatwo włączone w ich biologiczny rytm dnia a indywidualne podejście daje możliwość uwzględnienia potrzeb psychologicznych dziecka, stopnia jego sprawności, występujących zaburzeń, warunków rodzinnych i środowiskowych

Głównym celem terapii jest osiągnięcie jak najlepszej jakości ruchu. Drogą do tego jest rozwijanie kontroli głowy, tułowia i miednicy oraz aktywne utrzymywanie środka ciężkości. Dobierając ćwiczenia terapeuta uwzględnia indywidualne potrzeby i możliwości dziecka.

W czasie terapii terapeuta dostarcza prawidłowe doznania czuciowe i ruchowe.Pomoc przy wykonywaniu ruchów powinna być taka, by zapewniała maksymalny i aktywny ruch małego pacjenta, a jednocześnie nie wywoływała jego nieprawidłowych reakcji, niepokoju czy bólu.

Główne zasady usprawniania według koncepcji NDT-Bobath obejmują:

– wpływanie na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego i podwyższanie obniżonego, co jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich technik postępowania już od pierwszych miesięcy życia,

– hamowanie nieprawidłowych odruchów oraz

– wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych, co zostaje osiągnięte poprzez wspomaganie i prowadzenie ruchu z punktów kluczowych, czyli punktów kontroli ruchu, którymi są: głowa,obręcz barkowa , obręcz miedniczna i inne części ciała, oraz aktywne utrzymywanie środka ciężkości. Dobierając ćwiczenia terapeuta uwzględnia indywidualne potrzeby i możliwości dziecka.

– wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych cynnościach.

Metoda NDT-Bobath znajduje szerokie zastosowanie u pacjentów z:

– opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, 
– problemem asymetrii ułożeniowej,
– zaburzeniami napięcia mięśniowego
– nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym,
– zespołami genetycznymi,
– wadami wrodzonymi i schorzeniami narządu ruchu,
– mózgowym porażeniem dziecięcym,

-uszkodzeniami spolotu barkowego

Diagnoza i terapia logopedyczna

Głównym zadaniem terapii logopedycznej jest kształtowanie prawidłowej wymowy poprzez korygowanie zaburzeń.

Jednym z najczęściej pojawiających się zaburzeń u dzieci jest dyslalia.

Dyslalia polega na niewłaściwej realizacji głosek; zaliczymy tutaj seplenienie, brak wymowy m.in. głosek wargowych czy tylnojęzykowych.

Terapia logopedyczna obejmuje również stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy, usprawnianie techniki czytania i pisania a w niektórych sytuacjach nauka niewerbalnych metod porozumiewania się.

Każdą terapię zaczynamy od ćwiczeń oddechowych następnie pojawiają się ćwiczenia słuchowe, artykulacyjne i leksykalne, które mają na celu podniesienie sprawności artykulacyjnej a także właściwą realizację głosek wszystkich szeregów.

Diagnoza i terapia neurologopedyczna

Terapii neurologopedycznej wymagają osoby z uszkodzeniem lub niedorozwojem centralnego układu nerwowego.

Zaburzenia komunikacji u dzieci najczęściej związane są z urazami okołoporodowymi oraz wady wrodzone. W wypadku tego typu terapii najistotniejsze jest, by rozpoczęta była jak najwcześniej od momentu wykrycia uszkodzenia.

Neurologopeda prowadzi terapię zaburzeń mowy o złożonej etiologii: terapię mowy w upośledzeniach, w autyzmie, uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego, zespołach genetycznych.

Cele terapii neurologopedycznej

 • usuwanie wad wymowy
 • przywracanie mowy w przypadku jej utraty
 • nauczanie mowy, która się nie wykształciła
 • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy
 • wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej

W terapii neurologopedycznej wykorzystuję

 • ćwiczenia aparatu artykulacyjnego
 • ćwiczenia głosowe i oddechowe
 • masaż logopedyczny
 • elementy terapii ustno-twarzowej wg Swietłany Masgutowej
 • elementy integracji sensorycznej oraz PNF, a także wspomagająco trening słuchowy.

Zapraszamy na zajęcia!

Gabinet Rehabilitacji Dzieci i Dorosłych

Ul. Sapiehy 67, 31-644 Kraków

tel.  530 44 62 82

 

Kraków 2019